The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 102
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Ellie (+48 573 550 382)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
17.02.2020
10:41:06

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
10:40:58

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
10:40:50

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
10:40:48

Utworzenie wiadomości w sytemie.