The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 107
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Mia (+48 894 538 705)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
17.08.2019
17:52:12

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
17:52:04

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
17:51:56

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
17:51:54

Utworzenie wiadomości w sytemie.