The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 107
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Penelope (+48 605 850 939)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
19.04.2019
08:02:30

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
08:02:22

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
08:02:14

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
08:02:12

Utworzenie wiadomości w sytemie.