The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 109
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Violet (+48 804 724 387)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
24.02.2020
10:56:42

Dostarczenie wiadomości.

24.02.2020
10:56:34

Wysłanie wiadomości.

24.02.2020
10:56:26

Planowana godzina wysyłki.

24.02.2020
10:56:24

Utworzenie wiadomości w sytemie.