The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 120
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Alexander (+48 401 129 710)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
17.02.2020
09:08:08

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
09:08:00

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
09:07:52

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
09:07:50

Utworzenie wiadomości w sytemie.