The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 126
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Mia (+48 531 237 411)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
24.02.2020
15:16:52

Dostarczenie wiadomości.

24.02.2020
15:16:44

Wysłanie wiadomości.

24.02.2020
15:16:36

Planowana godzina wysyłki.

24.02.2020
15:16:34

Utworzenie wiadomości w sytemie.