The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 14
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Charlotte (+48 655 147 822)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
24.05.2019
19:18:53

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
19:18:45

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
19:18:37

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
19:18:35

Utworzenie wiadomości w sytemie.