The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 140
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Chloe (+48 119 663 922)
Treść:
Send text message API
Status: Queued
20.03.2019
13:46:32

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
13:46:24

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
13:46:16

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
13:46:14

Utworzenie wiadomości w sytemie.