The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 146
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Avery (+48 794 937 945)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
17.08.2019
15:35:33

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
15:35:25

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
15:35:17

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
15:35:15

Utworzenie wiadomości w sytemie.