The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 146
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Logan (+48 128 557 486)
Treść:
Multi SMS Sender
Status: Queued
16.02.2019
12:24:31

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
12:24:23

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
12:24:15

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
12:24:13

Utworzenie wiadomości w sytemie.