The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 147
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Owen (+48 596 093 501)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
22.02.2020
11:24:37

Dostarczenie wiadomości.

22.02.2020
11:24:29

Wysłanie wiadomości.

22.02.2020
11:24:21

Planowana godzina wysyłki.

22.02.2020
11:24:19

Utworzenie wiadomości w sytemie.