The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 153
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Carter (+48 192 459 331)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
25.02.2020
19:58:28

Dostarczenie wiadomości.

25.02.2020
19:58:20

Wysłanie wiadomości.

25.02.2020
19:58:12

Planowana godzina wysyłki.

25.02.2020
19:58:10

Utworzenie wiadomości w sytemie.