The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 155
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Scarlett (+48 869 919 021)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
26.02.2020
00:35:53

Dostarczenie wiadomości.

26.02.2020
00:35:45

Wysłanie wiadomości.

26.02.2020
00:35:37

Planowana godzina wysyłki.

26.02.2020
00:35:35

Utworzenie wiadomości w sytemie.