The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 156
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Skylar (+48 759 179 305)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
24.02.2020
15:33:34

Dostarczenie wiadomości.

24.02.2020
15:33:26

Wysłanie wiadomości.

24.02.2020
15:33:18

Planowana godzina wysyłki.

24.02.2020
15:33:16

Utworzenie wiadomości w sytemie.