The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 160
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Claire (+48 170 873 752)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
20.03.2019
22:17:07

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
22:16:59

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
22:16:51

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
22:16:49

Utworzenie wiadomości w sytemie.