The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 160
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Sebastian (+48 470 274 902)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
21.05.2019
21:38:18

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
21:38:10

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
21:38:02

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
21:38:00

Utworzenie wiadomości w sytemie.