The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 164
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Benjamin (+48 836 411 855)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
21.03.2019
00:20:03

Dostarczenie wiadomości.

21.03.2019
00:19:55

Wysłanie wiadomości.

21.03.2019
00:19:47

Planowana godzina wysyłki.

21.03.2019
00:19:45

Utworzenie wiadomości w sytemie.