The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 168
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Charles (+48 349 671 324)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
22.02.2020
10:22:25

Dostarczenie wiadomości.

22.02.2020
10:22:17

Wysłanie wiadomości.

22.02.2020
10:22:09

Planowana godzina wysyłki.

22.02.2020
10:22:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.