The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 18
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Emily (+48 765 540 084)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
24.05.2019
20:57:34

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
20:57:26

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
20:57:18

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
20:57:16

Utworzenie wiadomości w sytemie.