The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 182
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Mila (+48 120 253 440)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
22.02.2020
11:56:07

Dostarczenie wiadomości.

22.02.2020
11:55:59

Wysłanie wiadomości.

22.02.2020
11:55:51

Planowana godzina wysyłki.

22.02.2020
11:55:49

Utworzenie wiadomości w sytemie.