The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 188
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Lincoln (+48 136 544 724)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
17.02.2020
03:09:17

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
03:09:09

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
03:09:01

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
03:08:59

Utworzenie wiadomości w sytemie.