The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 196
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Victoria (+48 931 280 588)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
20.03.2019
23:47:16

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
23:47:08

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
23:47:00

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
23:46:58

Utworzenie wiadomości w sytemie.