The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 205
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Daniel (+48 151 723 795)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
20.03.2019
18:50:04

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
18:49:56

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
18:49:48

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
18:49:46

Utworzenie wiadomości w sytemie.