The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 205
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Brooklyn (+48 403 188 842)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
24.05.2019
22:29:07

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
22:28:59

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
22:28:51

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
22:28:49

Utworzenie wiadomości w sytemie.