The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 21
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: Harper (+48 939 840 499)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
16.02.2019
17:02:30

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
17:02:22

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
17:02:14

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
17:02:12

Utworzenie wiadomości w sytemie.