The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 21
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Andrew (+48 494 489 932)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
19.04.2019
04:26:16

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
04:26:08

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
04:26:00

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
04:25:58

Utworzenie wiadomości w sytemie.