The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 21
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Mateo (+48 453 120 982)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
17.08.2019
08:11:33

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
08:11:25

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
08:11:17

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
08:11:15

Utworzenie wiadomości w sytemie.