The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 210
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Sebastian (+48 670 685 396)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
17.08.2019
16:03:34

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
16:03:26

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
16:03:18

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
16:03:16

Utworzenie wiadomości w sytemie.