The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 231
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Elijah (+48 876 228 641)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
17.02.2020
09:46:33

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
09:46:25

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
09:46:17

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
09:46:15

Utworzenie wiadomości w sytemie.