The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 235
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Owen (+48 391 626 647)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
24.02.2020
14:32:47

Dostarczenie wiadomości.

24.02.2020
14:32:39

Wysłanie wiadomości.

24.02.2020
14:32:31

Planowana godzina wysyłki.

24.02.2020
14:32:29

Utworzenie wiadomości w sytemie.