The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 236
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Stella (+48 211 337 863)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
19.04.2019
06:45:02

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
06:44:54

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
06:44:46

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
06:44:44

Utworzenie wiadomości w sytemie.