The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 236
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Benjamin (+48 125 714 568)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
16.02.2019
18:08:03

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
18:07:55

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
18:07:47

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
18:07:45

Utworzenie wiadomości w sytemie.