The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 237
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Dylan (+48 434 957 119)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
21.05.2019
23:09:43

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
23:09:35

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
23:09:27

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
23:09:25

Utworzenie wiadomości w sytemie.