The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 237
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Hannah (+48 811 237 602)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
20.03.2019
23:17:46

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
23:17:38

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
23:17:30

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
23:17:28

Utworzenie wiadomości w sytemie.