The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 245
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Lucas (+48 851 207 131)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
17.02.2020
09:13:34

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
09:13:26

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
09:13:18

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
09:13:16

Utworzenie wiadomości w sytemie.