The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 247
Urządzenie: Lenovo Home
Kontakt: Ellie (+48 964 293 976)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
21.05.2019
22:29:15

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
22:29:07

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
22:28:59

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
22:28:57

Utworzenie wiadomości w sytemie.