The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 256
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Jackson (+48 871 914 134)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
16.02.2019
13:57:49

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
13:57:41

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
13:57:33

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
13:57:31

Utworzenie wiadomości w sytemie.