The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 256
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Violet (+48 571 275 488)
Treść:
Send text message API
Status: Queued
17.08.2019
09:37:44

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
09:37:36

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
09:37:28

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
09:37:26

Utworzenie wiadomości w sytemie.