The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 261
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Claire (+48 477 752 787)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
20.03.2019
19:46:02

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
19:45:54

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
19:45:46

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
19:45:44

Utworzenie wiadomości w sytemie.