The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 261
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Ryan (+48 563 254 637)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
21.05.2019
18:58:46

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
18:58:38

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
18:58:30

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
18:58:28

Utworzenie wiadomości w sytemie.