The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 263
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Anthony (+48 197 323 655)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
24.02.2020
08:43:30

Dostarczenie wiadomości.

24.02.2020
08:43:22

Wysłanie wiadomości.

24.02.2020
08:43:14

Planowana godzina wysyłki.

24.02.2020
08:43:12

Utworzenie wiadomości w sytemie.