The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 271
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Amelia (+48 962 805 199)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
24.05.2019
10:51:16

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
10:51:08

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
10:51:00

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
10:50:58

Utworzenie wiadomości w sytemie.