The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 271
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Lily (+48 863 590 232)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
28.02.2020
15:50:08

Dostarczenie wiadomości.

28.02.2020
15:50:00

Wysłanie wiadomości.

28.02.2020
15:49:52

Planowana godzina wysyłki.

28.02.2020
15:49:50

Utworzenie wiadomości w sytemie.