The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 274
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Liam (+48 479 003 186)
Treść:
Send text message API
Status: Queued
17.08.2019
15:38:52

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
15:38:44

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
15:38:36

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
15:38:34

Utworzenie wiadomości w sytemie.