The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 274
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Lucas (+48 220 527 266)
Treść:
SMS Gateway solution
Status: Queued
16.02.2019
18:35:31

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
18:35:23

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
18:35:15

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
18:35:13

Utworzenie wiadomości w sytemie.