The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 277
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Gabriel (+48 798 433 869)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
22.02.2020
08:23:19

Dostarczenie wiadomości.

22.02.2020
08:23:11

Wysłanie wiadomości.

22.02.2020
08:23:03

Planowana godzina wysyłki.

22.02.2020
08:23:01

Utworzenie wiadomości w sytemie.