The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 285
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Carter (+48 802 020 245)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
17.02.2020
09:21:45

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
09:21:37

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
09:21:29

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
09:21:27

Utworzenie wiadomości w sytemie.