The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 289
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Oliver (+48 248 668 816)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
17.02.2020
07:10:31

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
07:10:23

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
07:10:15

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
07:10:13

Utworzenie wiadomości w sytemie.