The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 293
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Oliver (+48 825 722 511)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
21.05.2019
23:02:45

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
23:02:37

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
23:02:29

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
23:02:27

Utworzenie wiadomości w sytemie.