The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 295
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: John (+48 808 499 965)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
22.02.2020
13:06:27

Dostarczenie wiadomości.

22.02.2020
13:06:19

Wysłanie wiadomości.

22.02.2020
13:06:11

Planowana godzina wysyłki.

22.02.2020
13:06:09

Utworzenie wiadomości w sytemie.