The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 3
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Henry (+48 211 200 703)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
17.02.2020
03:21:07

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
03:20:59

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
03:20:51

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
03:20:49

Utworzenie wiadomości w sytemie.