The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 30
Urządzenie: Lenovo Work
Kontakt: Skylar (+48 926 323 061)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
16.02.2020
23:56:46

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2020
23:56:38

Wysłanie wiadomości.

16.02.2020
23:56:30

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2020
23:56:28

Utworzenie wiadomości w sytemie.