The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 302
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Ethan (+48 293 919 408)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
17.02.2020
10:33:00

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
10:32:52

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
10:32:44

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
10:32:42

Utworzenie wiadomości w sytemie.