The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 306
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Aaron (+48 963 480 190)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
19.04.2019
08:51:53

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
08:51:45

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
08:51:37

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
08:51:35

Utworzenie wiadomości w sytemie.