The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 306
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Savannah (+48 744 967 729)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
17.08.2019
20:00:31

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
20:00:23

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
20:00:15

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
20:00:13

Utworzenie wiadomości w sytemie.