The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 307
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Elijah (+48 283 290 544)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
24.02.2020
15:01:18

Dostarczenie wiadomości.

24.02.2020
15:01:10

Wysłanie wiadomości.

24.02.2020
15:01:02

Planowana godzina wysyłki.

24.02.2020
15:01:00

Utworzenie wiadomości w sytemie.