The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 310
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Eleanor (+48 991 930 888)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
25.02.2020
22:41:00

Dostarczenie wiadomości.

25.02.2020
22:40:52

Wysłanie wiadomości.

25.02.2020
22:40:44

Planowana godzina wysyłki.

25.02.2020
22:40:42

Utworzenie wiadomości w sytemie.