The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 314
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Levi (+48 661 665 528)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
17.02.2020
03:16:01

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
03:15:53

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
03:15:45

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
03:15:43

Utworzenie wiadomości w sytemie.