The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 315
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Hazel (+48 744 844 143)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
26.02.2020
00:25:57

Dostarczenie wiadomości.

26.02.2020
00:25:49

Wysłanie wiadomości.

26.02.2020
00:25:41

Planowana godzina wysyłki.

26.02.2020
00:25:39

Utworzenie wiadomości w sytemie.