The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 323
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Ryan (+48 722 238 377)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
17.02.2020
08:27:07

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
08:26:59

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
08:26:51

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
08:26:49

Utworzenie wiadomości w sytemie.