The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 329
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Aiden (+48 414 711 958)
Treść:
SMS Gateway solution
Status: Queued
20.03.2019
05:46:34

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
05:46:26

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
05:46:18

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
05:46:16

Utworzenie wiadomości w sytemie.