The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 330
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Anthony (+48 715 386 824)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
21.05.2019
21:45:16

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
21:45:08

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
21:45:00

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
21:44:58

Utworzenie wiadomości w sytemie.