The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 34
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: William (+48 509 081 013)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
24.05.2019
22:22:59

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
22:22:51

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
22:22:43

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
22:22:41

Utworzenie wiadomości w sytemie.